SEKCJA MENU DESKTOP
nasza oferta portfolio promocje kontakt | zaloguj |
MENU BOCZNE DESKTOP
Panel logowania
Zaloguj się i zarządzaj swoją usługą
Numer kontaktowy: (+48) 608-230-608
(od Pon. do Pt. w godz. 8:00 - 20:00)
Adres e-mail: studio@madmelon.pl
Zadaj pytanie, złóż zamówienie
SEKCJA TRESC DESKTOP
1
/
2
Klauzula informacyjna
z dnia 3.03.2019

Od 25 maja 2018 roku obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych. Zapoznaj się z poniższymi informacjami aby dowiedzieć się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie masz związane z tym prawa.1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
  Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest firma MAD Adam Grzybowski (ul. Łucka 18/58, 00-845 Warszawa, NIP: 8222302697) zwana dalej „naszą firmą”.


   2. Jak się skontaktować z naszą firmą?
    Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez naszą firmę napisz do nas wiadomość mailową.

    Nasz e-mail: studio@madmelon.pl
    Nasz adres pocztowy: MAD Adam Grzybowski, ul. Łucka 18/58, 00-845 Warszawa


    3. Jakie dane osobowe przetwarzamy?
     Wymagamy podania przez Ciebie poniższych danych, aby móc należycie wykonać Twoje zmówienie. Informujemy jednocześnie, iż nasza firma nie będzie przekazywała Twoich danych osobowych do państw trzecich oraz, że Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
     • Imię i nazwisko
     • Adres e-mail
     • Numer telefonu
     • Informacje o firmie
     • Adres pocztowy
     Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jeśli jednak z jakiegoś powodu ich nam nie dostarczysz nie będziemy mogli należycie zrealizować Twojego zlecenia.


      4. Skąd nasza firma pozyskała Twoje dane?
       Twoje dane osobowe otrzymaliśmy wraz z dobrowolną zgodą, którą postanowiłeś nam udzielić wypełniając formularz na stronie internetowej, wysyłając do nas wiadomość ze zleceniem lub kontaktując się z naszą firmą telefonicznie.


       5. W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?
        Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do należytego wykonania usług jakie zleciłeś naszej firmie.

        Twoje dane osobowe będą więc przetwarzane w celu:
        • Umożliwienia należytej realizacji zleconej usługi.
        • Umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną.
        • Umożliwienia wysyłki zamówionych materiałów reklamowych i bezpłatnych gratisów.
        • Kontaktowania się z Tobą w celach związanych z realizacją zleconych usług.
        • Kontaktowania się z Tobą w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji.
        • Należytej obsługi zapytań i korespondencji jaką do nas kierujesz.
        • Zachowania informacji i korespondencji dotyczących wykonywanych usług na poczet przyszłych zleceń, które będziesz chciał realizować w naszej firmie.
        • Rozwiązywania zgłoszonych problemów technicznych i wprowadzania zleconych poprawek.
        • Zarządzania Twoim panelem klienta na naszej stronie internetowej oraz zapewnienia należytej obsługi danego panelu.
        • Monitorowania Twojej aktywności oraz aktywności wszystkich innych klientów, obejmującej np.: śledzenie liczby wejść do panelu klienta, monitorowanie intensywność korzystania z poszczególnych funkcji naszej strony i panelu, monitorowanie liczby wejść i analizowanie zachowania użytkowników na Twojej stronie.
        • Monitorowania usług realizowanych przez naszą firmę w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych i przestrzegania regulaminu naszej firmy.
        • Tworzenia kopi zapasowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych.
        • Prowadzenia badań i analiz w celu poprawienia funkcjonalności i jakości naszych usług oraz oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb naszych klientów.
        • Organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział.
        • Zapewnienia należytej obsługi usług płatniczych.
        • Przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
        • Windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych i mediacyjnych.


        6. Komu możemy przekazać Twoje dane?
        • Pracownikom, zleceniobiorcom i podwykonawcom naszej firmy w zakresie niezbędnym do należytego wykonania zamówionych usług.
        • Dostawcom systemów informatycznych oraz usług IT, którzy świadczą usługi na rzecz naszej firmy w zakresie niezbędnym do należytego wykonania zamówionych usług.
        • Firmom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie w zakresie niezbędnym do należytego wykonania zamówionych usług.
        • Firmom świadczącym dla naszej firmy usługi księgowe, badania jakości, dochodzenia należności, usługi prawne, usługi analityczne oraz usługi marketingowe.
        • Operatorom systemów płatności elektronicznych oraz bankom w zakresie niezbędnym do należytego wykonania zamówionych usług.
        • Organom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na postawie przepisów prawa.


        7. Wycofanie zgody:
         Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie. Dla celów dowodowych nasza firma prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej na adres (MAD Adam Grzybowski, ul. Łucka 18/58, 00-845 Warszawa ) lub elektronicznej (wiadomość e-mail na adres studio@madmelon.pl).


         8. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO:
          Poniżej znajdziesz Twoje prawa wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
          • Prawo dostępu do Twoich danych osobowych.
          • Prawo do sprostowania oraz prawo do usunięcia Twoich danych osobowych.
          • Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
          • Prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych.
          • Prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
          • Prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
          Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


           9. Jak długo nasza firma przechowuje dane?
            Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas niezbędny na realizację zamówionych usług. Twoje dane będą również przechowane po zakończeniu realizacji zamówionych usług, w celach:
            • Wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązków podatkowych i rachunkowych.
            • Dochodzenia roszczeń w związku z wykonywanymi usługami.
            • Zapobiegania nadużyciom i oszustwom.
            • Zachowania informacji i korespondencji dotyczących wykonywanych usług na poczet przyszłych zleceń, które będziesz chciał realizować w naszej firmie.
            • Prowadzenia statystyk i innych dozwolonych prawnie celów marketingowych.
            • Tworzenia kopi zapasowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych.
            • Zachowania informacji i korespondencji dotyczących wykonywanych usług na poczet przekazania ich organom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na postawie przepisów prawa.
            Jeśli pojawią się problemy lub pytania poinformuj nas o tym. Aby się z nami skontaktować wyślij wiadomość na studio@madmelon.pl lub zadzwoń (+48) 608-230-608.


             Dziękujemy za uwagę,
             MadMelon | Studio Reklamy

             Pobierz dokument
             Złóż zamówienie
             Nasza strona internetowa nie wspiera danej wersji systemu Android.
             Spróbuj uruchomić stronę na nowszym urządzeniu.