SEKCJA MENU DESKTOP
nasza oferta portfolio promocje kontakt | zaloguj |
MENU BOCZNE DESKTOP
Panel logowania
Zaloguj się i zarządzaj swoją usługą
Numer kontaktowy: (+48) 608-230-608
(od Pon. do Pt. w godz. 8:00 - 20:00)
Adres e-mail: studio@madmelon.pl
Zadaj pytanie, złóż zamówienie
SEKCJA TRESC DESKTOP
1
/
2
Regulamin świadczenia usług
z dnia 3.03.2019

Dokładamy wszelkich starań aby sprostać wymaganiom naszych klientów. Działamy rzetelnie i uczciwie jednocześnie oczekując tego od naszych klientów i konkurencji.§ 1. Informacje wstępne:
 • Wszystkie usługi jakie oferujemy realizowane są przez firmę MAD Adam Grzybowski (ul. Łucka 18/58, 00-845 Warszawa, NIP: 8222302697) zwaną dalej „naszą firmą” lub za pośrednictwem naszych podwykonawców.

 • Nasza firma realizuje zamówienia tylko i wyłącznie dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Każda poprawna transakcja zawarta poprzez serwis www.madmelon.pl udokumentowana jest fakturą VAT.

 • Abyśmy mogli należycie wykonać zlecenie konieczna jest akceptacja zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zleconej usługi. Wspomniana zgoda jest możliwa do udzielenia przy składaniu zamówienia.

 • Materiały dostarczone przez Ciebie oraz osoby reprezentujące Twoją firmę nie mogą naruszać praw własności osób trzecich. Pamiętaj, że ponosisz całkowitą odpowiedzialność prawną za teksty, zdjęcia i pliki umieszone na Twojej stronie internetowej, projektach graficznych, materiałach reklamowych, portalach społecznościowych, hostingu oraz skrzynce pocztowej.

 • Zapewniamy jednocześnie, iż wszelkie materiały, które od nas otrzymasz są w pełni legalne i możliwe do wykorzystania w usługach zrealizowanych przez naszą firmę. Pamiętaj jednocześnie, iż materiały, które nasza firma umieści na Twojej stronie internetowej, projektach graficznych, materiałach reklamowych, portalach społecznościowych, hostingu mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie w usługach realizowanych przez naszą firmę.

 • Jeśli wykonaną przez nas usługę zamieszasz odsprzedać innej osobie lub firmie możliwe jest to jedynie za naszą pisemną zgodą. Odsprzedaż usług bez pisemnej lub elektronicznej zgody naszej firmy jest naruszeniem regulaminu i może prowadzić do konsekwencji prawnych.

 • Punkty 4 i 5 nie dotyczą projektu logo, który może być dowolnie wykorzystywany przez Twoją firmę oraz przesyłany innym osobom w celu realizacji wszelakich usług.

 • Nadużycia i czyny prawnie zabronione zgłaszane są do odpowiednich instytucji.§ 2. Jakich usług nie wykonujemy?
 • Nie wykonujemy stron internetowych, projektów graficznych, materiałów reklamowych, wydruków oraz innych usług o tematyce erotycznej, religijnej oraz politycznej. Nie wykonujemy również usług nakłaniających do popełnienia przestępstwa, nienawiści rasowej, wyznaniowej czy etnicznej, propagujących przemoc, pornografię i innych usług zabronionych prawem.

 • Nie wykonujemy usług, które przekraczają nasze możliwości, naruszają prawa własności osób trzecich lub są zabronione przez obowiązujące w Polsce przepisy.§ 3. Ważne terminy:
 • Oferta stworzona na podstawie dostarczonych w zamówieniu informacji zostanie anulowana po 25 dniach od momentu wysłania jej przez naszą firmę na podany w zamówieniu adres mailowy. Po tym terminie należy ponownie złożyć zamówienie.

 • Umowa powstała w wyniku akceptacji naszej oferty zostanie anulowana po 25 dniach od momentu wysłania przez naszą firmę wiadomości z prośbą o dodatkowe materiały, zgody lub licencje niezbędne do wykonania zlecenia. Wpłacone za usługę środki zostaną wówczas zwrócone.

 • Na przesłanie ewentualnych poprawek i uwag do projektu graficznego masz 25 dni od momentu wysłania przez naszą firmę wiadomości z zamówionym projektem. W przypadku braku mailowego kontaktu w danym terminie realizacja usługi zostanie wstrzymana, a koszt wznowienia prac nad projektem wyniesie 49PLN netto.

 • Na przesłanie ewentualnych poprawek i uwag do strony internetowej masz 25 dni od momentu umieszczenia jej na naszym serwerze testowym lub na właściwej domenie. Po tym terminie wprowadzenie wszelkich zmian na stronie będzie wiązało się z dodatkową opłatą zgodną z cennikiem naszej firmy.

 • Na przesłanie ewentualnych poprawek i uwag do materiałów reklamowych, które zostaną wydrukowane przez naszą firmę masz 15 dni od momentu odebrania przesyłki. Jeśli wydrukowane materiały będą uszkodzone lub niezgodne z przedmiotem zlecenia otrzymasz zwrot wpłaconych za nie środków. Aby uzyskać zwrot należy poinformować nas o tym mailowo i wysłać zawartość przesyłki, którą otrzymałeś na adres naszej firmy.

 • Usługi dodatkowe, które nie zostaną ujęte w powstałej w wyniku akceptacji naszej oferty umowie mogą wydłużyć czas realizacji zlecenia jak również wiązać się z dodatkowymi opłatami.§ 4. Płatności i zwroty:
 • Opłatę za zamówione usługi na podstawie faktury proforma lub płatności online realizujesz zgodnie z wybraną przy zamówieniu formą płatności.

 • Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT na podstawie opłaconej faktury proforma lub dokonanej płatności online.

 • Nie przyjmujemy płatności gotówką.

 • W dowolnym momencie możemy odmówić dalszej realizacji zleconej usługi lub anulować złożoną ofertę bez podania przyczyny i bez ponoszenia konsekwencji związanych z niewywiązaniem się naszej firmy z zawartej umowy lub złożonej oferty. Wpłacone za daną usługę środki zostaną wówczas zwrócone.

 • Zwrot wpłaconych środków możliwy jest również w przypadku niewywiązania się naszej firmy z części lub całości przedmiotu zlecenia. Wielkość zwrotu będzie wówczas równa wartości usług, które nie zostały zrealizowane. Wartość poszczególnych usług podana jest na zaakceptowanej ofercie. W przypadki zwrotu środków dalsza realizacja usługi jest wstrzymywana, a zawarta umowa (powstała w wyniku akceptacji naszej oferty) anulowana.

 • Zwrot wpłaconych środków następuje w ciągu 15 dni na konto, z którego dokonana została płatność za zamówioną usługę. W przypadku zwrotu całości wpłaconych środków faktura korygująca wystawiana jest na kwotę 1PLN netto (opłata administracyjna). W przypadku zwrotu części wpłaconych środków faktura korygująca wystawiana jest na kwotę zgodną z wartością zrealizowanych usług.§ 5. Hosting stron www:
 • Opłatę za zamówione usługi na podstawie faktury proforma lub płatności online realizujesz zgodnie z wybraną przy zamówieniu formą płatności.

 • Nasza firma nie rejestruje domen. Po dokonaniu wpłaty wysyłana jest lista proponowanych, wolnych domen możliwych do samodzielnej rejestracji.

 • Nasza firma nie wystawia faktur za przedłużenie ważności domeny. Faktura ta powinna zostać wystawiona przed podmiot, u którego domena została zarejestrowana.

 • Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za samodzielnie zarejestrowane domeny (w szczególności za zaniedbanie płatności związane z przedłużeniem ważności zarejestrowanej domeny). Nie ponosimy również odpowiedzialności za problemy techniczne podmiotu, u którego domena została zarejestrowana.

 • Przy zamówieniu strony internetowej nie ma obowiązku przypisania domeny do naszego serwera. Pliki stworzonej strony zostaną wówczas spakowane i wysłane mailowo na wskazany adres.

 • Jeśli zdecydujesz się na naszą usługę hostingu będziemy pobierać od Ciebie roczne opłaty za usługi związane z osadzeniem plików Twojej strony oraz skrzynki pocztowej na naszym serwerze.

 • Wraz z przypisaniem domeny do naszego serwera istnieje możliwość utworzenia skrzynki pocztowej powiązanej z nazwą Twojej domeny o pojemności 500 Mb. Pojemność skrzynki pocztowej może zostać rozszerzona maksymalnie do 10000 Mb.

 • Wraz z przypisaniem domeny do naszego serwera istnienie możliwość uzyskania dostępu do plików strony (poprzez konto FTP) oraz wykonania jej kopia zapasowej w dowolnym momencie.

 • Przy zamówieniu strony internetowej pierwszy rok usługi hostingu jest darmowy. Koszt przedłużenia usługi hostingu na rok następny zostanie podany w wycenie usługi.

 • Opłaty za usługę hostingu pobierane są raz w roku. W przypadku nieopłacenia usługi w terminie 15 dni od momentu wysłania przez naszą firmę mailowej informacji o konieczności dokonania płatności za następny rok usługi hostingu Twoja domena wraz z powiązanymi z nią usługami zostanie usunięta z naszego serwera.

 • Z usługi hostingu możesz zrezygnować w dowolnym momencie bez ponoszenia konsekwencji. Przypisana domena wraz z powiązanymi z nią usługami zostaje wówczas usunięta naszego serwera.

 • W ramach usługi hostingu nie możesz przechowywać, wysyłać, upubliczniać lub w jakikolwiek inny sposób przetwarzać informacji nakłaniających do popełnienia przestępstwa, nienawiści rasowej, wyznaniowej czy etnicznej, propagujących przemoc, pornografię oraz dokonywać innych zabronionych prawem czynności. W przypadku wykrycia naruszenia domena wraz z powiązanymi z nią usługami zostanie usunięta naszego serwera.§ 6. Postanowienia końcowe:
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

 • Jeśli pojawią się problemy lub pytania poinformuj nas o tym. Aby się z nami skontaktować wyślij wiadomość na studio@madmelon.pl lub zadzwoń (+48) 608-230-608.Dziękujemy za uwagę,
MadMelon | Studio Reklamy

Pobierz dokument
Złóż zamówienie
Nasza strona internetowa nie wspiera danej wersji systemu Android.
Spróbuj uruchomić stronę na nowszym urządzeniu.